Udskriv denne side

2020 Januar Generalforsamling

.

MANDAG 27. Januar

GENERALFORSAMLING i HILLERØD . med varm mad og efterfølgende FOREDRAG om diabetes og kost.

Vi åbner dørene kl 17 00 og er klar til at starte Generalforsamlingen kl 18. Hele arrangementet foregår i Kedelhuset, Fredensvej 12 B, Hillerød (omme bag Biblioteket og bag Slotsarkadernes P-hus).

PROGRAM :.

1)  kl 18 - kl 19 GENERALFORSAMLING for Hillerød-Halsnæs lokalforening (se nedenfor)

2)  kl 19 byder vi på lidt varm mad : forloren skildpadde og et glas vin og gør klar til aftenens foredrag, og nye tilhørere til foredraget kan møde op her før kl 20.

3) kl 20 - 21 30 Lisa Heidi Witt, klinisk diætist fra Diabetesforeningens hovedkontor, oplæg om diabetes og kost :

Undgå kulhydrater - spis anti-inflammatorisk - bliv veganer!!! Kostrådene er mange i disse år. Hvordan skal man forholde sig til dem? og hvordan skal man som diabetiker forholde sig til dem? Hvad siger den nyeste forskning om kost ved diabetes?

Alle er velkomne, uanset om man er medlem eller ej, er diabetiker eller pårørende eller blot har interesse for sagen.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år

3. Godkendelse af regnskab 2019

4. Behandling af evt. Indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år, indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget

6. Valg af bestyrelse (5 af bestyrelsen er på valg, 4 ønsker genvalg. Der er mindst en 1årig bestyrelsesplads ledig).

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant ( 1ønsker genvalg, 1 er ledig).

8. Valg af  kritisk revisor.

9. Eventuelt.

NB Opmærksomheden henledes på, at punkter til dagsordenen for generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 8 dage før.

I øvrigt: Forespørgsler om arrangementerne mm kan rettes til enten formand Birgitte Kistrup, sms/tlf 21 78 32 22 eller til næstformand Inge Mynster-Nielsen, inge.mynster@gmail.com  Du kan også læse om vores arrangementer og give din mening til kende på vores facebookside : "diabetesforeningen Hilleroed-Halsnaes lokalforening"

Evaluering

Generalforsamlingen forløb fint.

Dirigent var formand for diabetesforeningens Hovedstadens regionsudvalg = RUH Kurt Damsted.

Flgd blev valgt ind i bestyrelsen:

Anette Kjøbsted Jensen, Hundested - Mogens Durup, Hillerød - Bjarne Friis Pedersen, Gørløse

Spisning og interessant foredrag om kost og diabetes afholdt af Lisa Witt, klinisk diætist ved hovedkontoret i Glostrup.