Udskriv denne side

Diabetes behandlingssteder

Efter Generalforsamlingen 5/2 fortalte specialeansvarlig overlæge ved NHH Peter Lommer Kristensen om diabetes behandling set i lyset af regeringens bebudede sundhedsplan og STENO planerne og kommunale tilbud mm

Nordsjællands Hospital Hillerød - NHH og Stenocentret Glostrup - SDC og privatpraktiserende læger / Kommunerne

om mødet : annoncering  :

Birgitte Kistrup Hvem hører fremover til på SDCC, hvem på Nordsjællands Hospital, og hvem hos praktiserende læge? Peter Lommer Kristensen, specialeansvarlig overlæge på Nordsjællands Hospital, informerer om dette i morgen aften, tirsdag d. 5/2 kl. 19.30 i Kedelhuset, Fredensvej 12 C, Hillerød. Arrangør: Hillerød Diabetesforening. Fri adgang.

Inge Mynster-Nielsen Hvis i har hørt Allan Flyvbjerg før og måske var til 1. kursus udbud på Steno i december, så vil foredraget her måske yderligere give håb om, at ikke alle type 1 med pumpe skal på Steno, og at ikke alle type 1 på sprøjte skal på f.eks. Hillerød.. Og måske skal alle børn og unge ikke på Steno, men kan blive på Hillerød. Spændende, hvor og hvordan type1 diabetesbehandlingen skal foregå, når Steno Herlev står klar, og om man har eller får et frit valg. Alle er velkomne kl 19 30 i Kedelhuset - ligger bag Slotsarkaderne og biblioteket, med P mulighed i Slots Arkadern

En interesseret skriver : Jeg havde desværre ikke mulighed for at deltage i går. Kom der noget konkret på bordet?

Inge Mynster-Nielsen Der kom ikke noget helt konkret på bordet, men der foregår en naturlig proces, ikke så meget affødt af sundhedsreformmen for T1's vedkommende, men mere om fremtidige STENO - sygehusopdeling. Og der ser det ikke helt så sort ud for os voksne T1'ere. Hvis vi er glade for STENO kan vi nok blive der, selvom vi ikke har pumpe, men er på sprøjten, og hvis vi er på f eks  Nordsjællands Hospital kan vi nok blive der, selvom vi bruger pumpe. Der "forhandles" og kæmpes selvfølgelig også på sygehuset for at bevare deres børneafdeling og de unge på Nordsjællands Hospital - og her talte Peter Lommer Kristensen  om "snitflader". Desuden fik vi en fin skildring af hele free style libre - situationen set fra Hospitalets side, dvs. fra lægen tilbyder eller tillader det som Hospitals behandlingsmiddel til det ender som kommunalt betalt hjælpemiddel, dvs om hele proceduren frem og tilbage, indtil det på lægelig anbefaling ender som hjælpemiddel. Peter Lommer talte også om (i overværelse af vores kommunes diabetessygeplejerske for T2'ere Janne Heldbo) problemet med at definere, hvad "behandlingskrævende" om type 2'ere egentlig betyder, og om hvornår type 2'eren hos dem sendes tilbage til kommunen / og den privatpraktiserende læge. Plus om deres diabetesteam, som kan rykke ud til andre afdelinger f.eks. hjerteafdelingen, hvis man der spotter en diabetespatient mm. En fantastisk og velbesøgt aften. Og et møde med en yngre karismatisk og dygtig overlæge (min i øvrigt) og én, der tænker bredt og henviser én til andre afdelinger (mig f.eks. til reumatologisk). og bryder hul mellem ”siloerne”. Og der var meget mere og mulighed for at stille spørgsmål og få nogle "forståelige" svar. Som en ny og tillidsvækkende og åben "Allan Flyvbjerg"!

den interesserede : Tusind tak for fyldigt svar