Udskriv denne side

Cafémøde

CAFE MØDER :                                                                                                                                                             TIRSDAG d.9. oktober fra kl.16 til ca 18 30                                                                                                                   DAGENS GÆST er overlæge dr. med. Søren Urhammer – ja, det er ham, der besvarer spørgsmål fra patienter i bladet ”Diabetes”. Benyt denne enestående lejlighed til at høre og stille spørgsmål til en meget kyndig og erfaren diabetesbehandler! Søren Urhammer vil fortælle om diabetes’ og insulinets historie og informere om de nyeste tiltag inden for diabetesforskning og diabetesmedicinering.

Generelt om cafemøderne : der er planlagt et dagens tema/besøg af en oplægsholder ca 16 30 . Man placerer sig gruppevis ved mindre borde, så der ved kaffen er god mulighed for erfaringsudveksling om f.eks. medicinering, kost og motion, om bevilling af behandlings- eller hjælpemidler, eller bare til at tale om vind og vejr. Diabetessygeplejerske Janne Helbo fra Hillerød Kommune står også noget af tiden til rådighed for spørgsmål fra de enkelte deltagere. Der er ingen entre, ingen forhåndstilmelding. Bare mød op og find selv en plads! Vi byder på gratis kaffe og frugt. Andre drikkevarer kan købes til enhedsprisen 10kr.

Hillerød Lokalforening afholder endnu to DIABETESCAFEmøder i 2018:                                                                    TIRSDAG 13. november fra kl.16 - 18 30. Årets 3. CAFE møde for medlemmer og pårørende - med erfaringsudveksling og hyggeligt samvær. Hovedemnet vil være MOTION : Hvordan kommer jeg i gang? Hvilke muligheder og tilbud er der?

TIRSDAG 11. december fra kl 16 - ca 18 30. Årets 4. og sidste CAFE møde for medlemmer og pårørende. Oplæg om ”syndig” julemad og om nydelse med god samvittighed! Julehygge. Foreningen byder på kaffe og lidt mundgodt, og for en 10’er pr stk. kan der købes andre drikke.