Udskriv denne side

2022 Marts

Mandag den 21. marts HILLERØD Kedelhuset, Fredensvej 12B fra kl 17 - kl 21. Dørene åbnes kl 16 30.

Kl 17 afholdes der GENERALFORSAMLING for alle Hillerød-Halsnæs lokalforenings medlemmer, fra Hundested i Nord til Hillerød i syd. Forslag til dirigent Thomas Elgaard, Næstformand i Hovedbestyrelsen samt formand for lokalforeningen Hørsholm-Fredensborg.

Kl 18 - 19 byder foreningen på forloren skildpadde, ost og rødvin, hvortil også nytilkomne deltagere til det efterfølgende foredrag er velkomne.

Kl 19 - 21 starter et spændende foredrag ved KARSTEN KRISTIANSEN, professor i genomer og molekylær biomedicin ved Kbh's Universitet. Han har i mange år lavet studier i krydsfeltet tarmbakterier, motion, fedme og diabetes. Både i Danmark og i Kina. Man har nu så stor viden, at man kan begynde at forstå sammenhængen mellem de molekyler, der er på overfladen af bakterierne og den påvirkning, de har på immunforsvaret. Tarmbakterier er vendt fra overvejende at blive anset som sygdomsfremkaldende, til at størstedelen ligefrem er sundhedsfremmende. Mange spørgsmål kan stadig rejses : Er vi også forskellige inden i tarmen? Kan vi overhovedet påvirke vores risiko for diabetes? Efter foredraget kan der stilles spørgsmål. Aftenen slutter ca 21.

Hele arrangementet foregår i Kedelhuset, Fredensvej 12 B, Hillerød - omme bag Biblioteket og bag Slotsarkadernes P-hus, (hvor det koster 10 kr i timen at parkere). Fra kl 18 30 kan der parkeres gratis på grusparkeringen ved Fredensvej 12B.

Alle - også ikke medlemmer - er velkomne til foredraget..

DAGSORDEN for Generalforsamlingen, som starter kl 17.

1. Valg af dirigent> Thomas Elgaard

2. Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år

3. Godkendelse af regnskab både for 2020 og for 2021 > regnskab godkendt

4. Behandling af evt. Indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år, indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget

6. Valg af bestyrelse: Alle i bestyrelsen er på valg enten for 1år eller for 2år. Alle tager imod genvalg.

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant . Begge pladser er ledige.

8. Valg af  kritisk revisor. Jesper vil godt fortsætte

9. Eventuelt.

NB Opmærksomheden henledes på, at punkter til dagsordenen for generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 8 dage før.

Alle i bestyrelsen er på valg, da der ikke blev holdt generalforsamling i 2021 pga corona.

Følgende kan 2022 vælges for 2 år :

Birgitte Kistrup

Anne Andersen

Fratrådt Bjørn Henriksen> indtrådt Bjarne Friis Pedersen

Plads ledig > Niels Peter Thoms indvalgt

Følgende kan 2022 vælges for 1 år :

Inge Mynster-Nielsen

Lis Bymark

Henry Christiansen

Anette Kjøbsted Jensen

1.Supleant > Annes mand valgt

2. supleant

Kritisk Revisor Jesper Walter-Rasmussen fortsætter

> Alle genvalgt

Forespørgsler om arrangementerne mm kan rettes til enten formand Birgitte Kistrup, sms/tlf 21 78 32 22 eller til næst-og medformand Inge Mynster-Nielsen, inge.mynster@gmail.com .

Du kan også læse om vores arrangementer og give din mening til kende på vores facebookside : "diabetesforeningen Hilleroed-Halsnaes lokalforening"