Udskriv denne side

2018 november

DIABETESCAFEmøde i  Frivilligcentret / Kedelhuset, Fredensvej 12, 3400 Hillerød - omme bag Biblioteket og Arkaderne.

TIRSDAG 13. november fra kl.16 - 18 30.

Kom til årets 3. CAFE møde for medlemmer og pårørende. I cafeen kan man -også denne gang - udveksle erfaringer, lufte frustrationer og glæde sig sammen, for Diabetescafeen er først og fremmest en samtalecafe! Dagen indeholder dog lidt mere end “ordet er frit”, idet emnet “diabetes og motion i lokalsamfundet” er på programmet: Er der motionstilbud nok i Hillerød, således at diabetikere blot kan tilslutte sig et af disse, eller skal der oprettes nye tilbud specielt for vores målgruppe? Hvis ja, hvordan får vi så etableret tilbud og hvordan får vi så mange som muligt til at tilslutte sig?

Kirsten Dalgaard. der har stor erfaring som igangsætter og koordinator af motivationshold i Hillerød, holder et spændende oplæg.

FitnessNu , Lokesvej nær Plantorama, vil kort informere om deres særlige tilbud til medlemmer af Diabetesforeningen.

Også Kommunens diabetessygeplejerse Janne vil være tilstede noget af tiden.

Alle er velkomne . Bare mød op ! Der serveres kaffe og der kan købes vin og drikke til en 10'er.
Yderligere oplysninger: kontakt formand Birgitte Kistrup på tlf./SMS 21 78 32 22 eller næstformand Inge Mynster-Nielsen på mail inge.mynster@gmail.com.

Onsdag 14. november er Verdens Diabetesdag med fokus på type 2 og det forebyggende arbejde. Vi fra bestyrelsen vil sammen med diabetessygeplejerske Janne være at finde i Arkaderne, hvor vi deler testskemaer ud og taler med folk om diabetes. Også på Apoteket, hos Novo og i FittnessNu vil vi være tilstede. Men vi mangler hænder !! og vi håber, at nogle af jer medlemmer vil tilbyde jeres hjælp med at stå i Arkaderne ved Glitter eller i FitnesNu sammen med én af os og uddele foldere skemaer og tale med folk, bare nogle timer i løbet af hele onsdagen. Henvendelse til Birgitte Kistrup på 21 78 32 22 eller ved cafemødet dagen før.

Se yderligere informationer i de næste Nyhedsbreve og på foreningens hjemmeside http://hilleroed.diabetes.dk.

Med venlig hilsen
Formand Birgitte Kistrup tlf 21 78 32 22 og
Næstformand Inge Mynster-Nielsen inge.mynster@gmail.com