Udskriv denne side

2018 januar

 

JANUAR arrangementer

FORSKNING og DIABETES

Hillerød lokalforening indbyder til spændende foredrag og dialog om diabetesforskning
ONSDAG 17. januar kl.19 - kl 21.
Sted : Frivilligcentret / Kedelhuset, Fredensvej 12C (bag biblioteket), 3400 Hillerød.

Hillerød Lokalforening får onsdag den 17. januar besøg af forskningschef Birgitte Brock fra Steno. Sammen med Christian Stevns Hansen, som er forsker på Steno, informerer hun om igangværende projekter og om baggrunden for udvælgelsen af områder, der skal forskes i.
Forskningen tager altid udgangspunkt i patienternes behov, oplyser Birgitte Brock. Men hvordan prioriterer man? Der forskes for tiden i f.eks. hvilke patienter, der har reelt behov for glucosemålere, som spændes fast på patientens arm, og som kontinuerligt måler patientens blodsukker, således at patienten til hver en tid kan aflæse sit blodsukker ved at kigge på displayet på sin arm.
Der foregår også meget forskning i relation til udviklingen af det nye store Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), som direktør Allan Flyvbjerg tidligere har orienteret om i Hillerød lokalafdelings regi.
Der forskes, siger Birgitte Brock, i forebyggelse, prædiabetes, tidlig opsporing, formidling af viden til behandlere og patienter samt naturligvis i følgesygdomme til diabetes.
Dette spændende møde finder sted onsdag d. 17. januar kl. 19 – ca. 21 i Kedelhuset, Fredensvej 12 C, Hillerød.
Mødet er gratis, og der serveres en forfriskning. Alle er velkomne.

Evaluering :

rt spændende og godt møde med en meget engageret forskningschef, som fortalte levende om de forskellige forskningsgrupper og -projekter lige nu, illustreret med oversigter og helhedssyn.

Derefter hørte vi en ligeså engageret ung forsker Christian Stevns Hansen tale om sin forskning inden for det neurologiske område, fra de store blodkar til de små, fra føddet til hjerte og hjerne. Meget konkret og alligevel på højt plan og med powerpoint plancher.