Udskriv denne side

2018 februar

 

Indkaldelse til Generalforsamling torsdag den 22. februar fra kl.18 00.

Sted : Frivilligcentret / Kedelhuset, Fredensvej 12, 3400 Hillerød.

Her afholder foreningen den årlige generalforsamling og byder samtidig på en lille varm ret mad med vin.

Evt. punkter til mødet skal - i skriftlig form - være Bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse. 

Fra kl. 19 00 er Lokalforeningen vært ved et debatmøde med et par kommunalpolitikere. Vi skal møde formanden for udvalget for Omsorg og Livskraft (det tidligere Social- og sundhedsudvalg) og et medlem af udvalget. Benyt lejligheden til at høre om kommunens diabetespolitik, herunder forebyggende indsats, koordinering af forskellige behandlingsindsatser og leverandørskift.

Hvis du gerne vil spise med, så vil vi af hensyn til bestillingen af antal portioner meget gerne have en tilmelding til traktementet senest aftenen før enten til formanden Birgitte på tlf 21 78 32 22 (gerne sms) eller til kassereren på e-mail inge.mynster@gmail.com

Bestyrelsen håber, at mange møder op - vi vil meget gerne i dialog med flere af vores medlemmer og få ideer og input til foreningens virke fremover !