TIRSDAG 5. februar

Arrangement i Kedelhuset, Fredensvej 12 C, 3400 Hillerød

Kl. 16.00 - 17.30  Diabetescafe
Kl. 17.30 - 18.30  Generalforsamling
Kl. 18.30 - 19.30  Servering af en varm ret
Kl. 19.30 -  21.00  Oplæg ved overlæge Peter Lommer Kristensen,
Nordsjællands Hospital + spørgsmål

Referat og konklusioner :                                                                                                                                                   Kl 16 - kl 17 30 var Diabetescafeen åben. Samtale ved bordene. Ca 22 deltagere, heraf nogle fra Halsnæs.              Kl 17.30 - 18.50 blev der holdt Generalforsamling :

kl 19 30 - kl 21 Ca 30 deltagere.

Besøg fra endokrinologisk afdeling på Nordsjællands Hospital i Hillerød af speciale overlæge Peter Lommer Kristensen, som gav en orientering om snitfladerne mellem Nordsjællands Hospital Hillerød og SDCC Hovedstadsregionens Stenocenter ved hospitalet i Herlev og om principperne bag fordelingen af diabetes patienter fremover – hvem hører til i Herlev ? hvem hører til på Nordsjællands Hospital ? og hvem hos den praktiserende læge?

På Bestyrelsens vegne Birgitte Kistrup formand og Inge Mynster-Nielsen, kasserer og næstformand samt medlem af Regionsudvalget Hovedstaden RUH.