TIRSDAG 16. august kl16 åbner Diabetescafeen i Hillerød efterårssæsonen. Det sker i Kedelhuset, Fredensvej 12 B (bag Biblioteket).Selv om ferierejsen er slut,  behøver man  ikke lægge de globale briller bort, idet tirsdagen byder på et yderst interessant oplæg om et diabetes-forskningsprojekt så langt væk som i  Vietnam. Oplægget holdes af Tine Gammeltoft, som er professor i antropologi.

Tine besøgte Hillerødcafeen i foråret og fortalte om begyndelsen af projektet. Nu er man halvvejs gennem forløbet, og foreløbige resultater er opnået. Projektet strækker sig fra 2018 - 22 og udføres i et partnerskab mellem Københavns Universitet og et universitet i Vietnam. Det fokuserer på uformel behandling af diabetes i Vietnam, herunder pårørendes rolle. Vietnam er det land i Fjernøsten, hvor diabeteskurven stiger stejlest. Danmark har i mange år været foregangsland inden for diabetesforskning....Der er ingen forhåndstilmelding, og arrangementet er gratis. Kom og hør mere i cafeen, hvor der også bliver tid til snakken sammen ved bordene

cafemøde i Frederiksværk mandag den 26. august kl 17

fra kl. 17 - 20 i Frivilligcenter Halsnæs, Valseværksstræde 5 A, 3300 Frederiksværk. Foreningen byder på kaffe, og der vil  være rig mulighed for at tale sammen - om diabetes og om, hvad der ellers ligger cafegæsterne på hjerte!
Bestyrelsen - som naturligvis har masser af forslag til aktiviteter i efteråret - er desuden interesseret i at høre, hvad de fremmødte ønsker af cafeen fremover. Har man specielle ønsker om foredrag? Skal der være mere tid til at tale sammen? Passer ugedagen og tidspunktet etc., etc. Møder i Hundested?
Mød op og giv dit besyv med!

for en 20kr kan du få lidt at spise samt vin og frugt.