Ved den ekstraordinære generalforsamling den 9. april blev fusionen af af Hillerød og Halsnæs lokalforeninger enstemmigt vedtaget. Navnet er nu Hillerød-Halsnæs lokalforening. Der blev indvalgt 4 nye bestyrelsesmedlemmer fra Halsnæs i den bestående bestyrelse, se mere om fælles bestyrelse på 1.1

Lokalforeningen Hillerød-Halsnæs har 2 fællesarrangementer i maj :

1) TIRSDAG CAFE i Hillerød 14. maj kl.16 - 18 30

Mød formanden for Landsforeningen!

Tirsdag d. 14. maj er Diabetescafeen i den nystiftede, fusionerede Hillerød - Halsnæs Diabetesforening åben! Arrangementet foregår i Kedelhuset ( bag Hillerød Bibliotek) fra kl. 16 - 18.30. 

Spændende nyt ved dette møde er - udover fejring af fusioneringen - at formanden for Diabetesforeningen i Danmark, Truels Schultz, kommer til stede og redegør for foreningens situation lige nu, for mærkesager, frivillighed og muligheder for større politisk indflydelse. Han orienterer desuden om indsatsen for forebyggelse af type 2 diabetes og om nye former for behandling af type 2 diabetes.

Truels Schultz besvarer desuden meget gerne spørgsmål fra tilhørerne. Også tid til erfaringsudveksling og hyggesnak.

Alle - diabetes eller ej - er som altid velkomne - mød blot op, ingen forhåndstilmelding!

MANDAGS CAFE i Frederiksværk 27. maj kl.17 30 - 20.

Sted : Frederiksværk Frivilligcenter, Skjoldborg, Valseværksstræde 5A, 1.sal i lokalerne "Søen", 3300 Frederiksværk.

Mandag d. 27. maj kan du godt sætte kryds i kalenderen - Her åbner den nye Diabetescafe i Frederiksværk!! Det sker fra kl. 17.30 - 20.00 i Frivilligcenter Halsnæs - også kaldet Skjoldborg - Valseværksstræde 5 A.

Den nye, store Hillerød-Halsnæs Diabetesforening vil gerne gøre opmærksom på sin eksistens og byder derfor på lidt mundgodt og et glas! Vi har dannebrogsflag og et glas champagne til alle gæster!

Særligt indbudte gæster fra Halsnæs Kommune : Birte Carøe, Leder af Sundhedsafdelingen, Cille Boysen Rønde, Områdeleder for Hjemmesygeplejen samt Veronica Damkilde, Diabetessygeplejerske.

Af mere seriøs karakter vil der ca 18 30 være et oplæg af Peter Lommer Kristensen, specialeansvarlig diabetes-overlæge på Nordsjællands Hospital i Hillerød! Han har lovet at informere om diabetes generelt og om diabetesbehandlingen på Hillerød Hospital nu. Han vil også fortælle om fordelingen af diabetespatienter fra Halsnæs fremover - Hvem skal behandles på det nye supersygehus Nordsjællands Hospital Hillerød og hvem på det nye Stenocenter ved Herlev Hospital? Peter Lommer Kristensen besvarer også gerne alle diabetesrelaterede spørgsmål fra de tilstedeværende.

Alle er velkomne - hvad enten man har type 1, type 1 1/2 eller type 2 diabetes, hvad enten man er pårørende eller blot nysgerrig!
Hillerød-Halsnæs Diabetesforening glæder sig til at møde alle - også gerne fra nabokommunerne nordpå. Der er ingen tilmelding, bare kom!

Evt. henvendelse: Birgitte Kistrup, formand tlf./SMS 21 78 32 22 eller næstformand Inge Mynster-Nielsen Inge.mynster@gmail.com